Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

γιατί ΡΕ αλήτες ;...ήρθε το άγγελμα (αναμενόμενο), κι ήρθε με κλάμα, με δάκρυ μουσκεμένο,
κι έφερε θλίψη μεγάλη (αναμενόμενη), και δάκρυ κρυφό, 
στους μεχρι την τελευταία στιγμή εργαζόμενους
και σε μας τους "τυχερούς", που προλάβαμε ...

όψονται όσοι, 
από τρεις "πολιτικές" παρατάξεις (ξέρουν αυτοί, κι εμείς)
που έβαλαν το λίγο τους μυαλό και την περίσσεια πονηριά 
με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
γιά να "παίξουν" και να φέρουν το κλείσιμο, την ερήμωση, τη σιωπή
στην Πρώτη Γεωργική Βιομηχανία της Ελλαδίτσας μας

σίγησε και "με τη βούλα" 
η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΓΙΑΤΙ ;