Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ostrya carpinifolia Οστρυά καρπινόφυλλη, Μαύρος καρπίνος
Το γένος περιλαμβάνει 10 περίπου είδη φυλλοβόλων δένδρων.
Αναπτύσσονται σε γόνιμα εδάφη και ηλιόλουστες ή ημισκιασμένες θέσεις.
από το δάσος της Ελατιάς στη Δράμα