Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Chimonanthus praeco - χειμωνανθός
Σάκη, χρόνια σου πολλά
Θεοδόσιος είναι, κι έχει το όνομα του παππού μου, 
απ΄την Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης