Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Χειμάδιστη Φλώρινα


μαζεύτηκαν πάλι, σήμερα, και ψηφίσανε, 
όλοι τους ίδιοι, πάλι, ώστε  
...να συνεχίση το "σύστημα" τη δουλειά του ...
κραταιό και μόνιμα το ίδιο, 
(φαϊ και λουφέ)
αλίμονο σε μένα τον "συστηματικό" χωρίς νόημα
...πάλι από κάτω