Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Neottia nidus-avis

η 22η, Δραμινή κι αυτήαπό το δάσος της Ελατιάς
 από τα λίγα ορχεοειδή, που στερείται πλήρως χλωροφύλλης,
αναπτύσσεται σαπροφυτικώς
Δεν υπάρχουν σχόλια: