Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus

στην αυλή του Εργοστασίου Ζάχαρης 
πριν το καταστρέψουν, τότε που ακόμα παρήγαγε

Δεν υπάρχουν σχόλια: