Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

τουλίπες του ΝέστουTulipa sylvestris sub. australis
σύμφωνα με αναγνώριση στην Ομάδα "GreekFlora" του Fb

Tulipa agenensis ή Tulipa undulatifolia
σύμφωνα με αναγνώριση στην Ομάδα "Greek Flora" του Fb

Tulipa rhodopea
σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση 
γερμανού Βοτανικού επισκέπτη της περιοχής

κρατώ το τελευταίο, μ΄αρέσει περισσότερο

Δεν υπάρχουν σχόλια: