Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Μεγάλη Πέμπτη

ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον Πάθος

τοιχογραφία από το Μοναστήρι της Περιβλέπτου στην Αχρίδα





Δεν υπάρχουν σχόλια: