Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ποτάμι ζωής


γιος του Ωκεανού και της Τηθύος 
και σύµφωνα µε το Στέφανο το Βυζάντιο, 
πατέρας της Καλλιρρόης.
Δεν υπάρχουν σχόλια: