Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Limodorum abortivum
στη Γκιώνα
εντυπωσιακή και μοναδική 
στο ίδιο ακριβώς σημείο, όπως πέρυσι

Δεν υπάρχουν σχόλια: