Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

τη Υπερμάχω Στρατηγώ
Χαίρε, κλίμαξ γήθεν πάντας ανυψώσασα χάριτι
Χαίρε, γέφυρα η μετάγουσα εκ θανάτου εις την Ζωήν
Δεν υπάρχουν σχόλια: