Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Lavandula angustifolia

αγριολεβάντα, λαμπρή, χαμολίβανο, καραμπάσι, αβαγιανός
Δεν υπάρχουν σχόλια: