Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

σουσουράδες στο Νέστοσταχτοσουσουράδα Motacilla cinerea

λευκοσουσουράδα Motacilla alba

Δεν υπάρχουν σχόλια: