Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Pyrrhula pyrrhula
νεαρός Πύρρουλας
η αναγνώριση, από τον φίλο μου Δημήτρη Κοκκινίδη
Δεν υπάρχουν σχόλια: