Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Burhinus oedicnemus - πετροτουρλίδα
γειτόνεισσα, παρεπιδημούσα το καλοκαίρι 
στο πίσω έλος της Μάνδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: