Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

της εποχής




η ίδια ξεραϊλα, που πλήτει τη Χώρα μου, 
... μα αυτή επιμένει να παραμένει όμορφη, 
σε πείσμα των αυτόλκητων σωτήρων της






Δεν υπάρχουν σχόλια: